Đăng Nhập
"Thất xuất" là 7 điều người xưa dạy dạy con gái làm gì?
A. Làm vợ
B. Làm ruộng
C. Đi chợ
D. Đi chơi
Thất xuất: 7 điều người vợ phạm phải 1 điều trong đó thì cũng đủ bị đuổi khỏi nhà: 1. Không con; 2. Dâm đãng; 3. không kính thờ cha mẹ chồng; 4. Lắm điều; 5. Trộm cắp; 6. Ghen tuông; 7. Có ác tật.
Phó bảng là học vị thời đại phong kiến triều Nguyễn tương đương với học vị nào ngày nay?
A. Cử nhân
B. Tú tài
C. Tiến sĩ
D. Thạc sĩ
Phó bảng là một học vị trong hệ thống giáo dục Việt Nam thời nhà Nguyễn (1802-1945).Học vị ở dưới Tiến sĩ, trên Cử nhân. Người đi dự thi Hội mà không đủ điểm đỗ tiến sĩ, được lấy đỗ thêm để khuyến khích, tên ghi vào một bảng phụ, nên gọi là Phó bảng.
Theo sách luận ngữ , Khổng Tử nói về mình thì ở tuổi "nhi bất hoặc" là ở tuổi bao nhiêu?
A. 30
B. 40
C. 50
D. 60
Tam thập nhi lập: Chí vững vàngTứ thập nhi bất hoặc: Không có điều gì phải nghi ngờ Ngũ thập nhi tri thiên mệnh: Biết mệnh trời, quy luật phát triển của vạn vật, khả năng của mình và của mọi người Lục thập nhi nhĩ thuận: Tai thuận nghe lẽ phảiThất thập nhi tòng tâm dục bất du củ: cổ lai hy
Theo sách luận ngữ , Khổng Tử nói về mình thì ở tuổi "nhi lập" là ở tuổi bao nhiêu?
A. 15
B. 20
C. 30
D. 40
Tam thập nhi lập: Chí vững vàngTứ thập nhi bất hoặc: không có điều gì phải nghi ngờ
Theo sách luận ngữ , Khổng Tử nói về mình thì ở tuổi "nhi tri thiên mệnh" là ở tuổi bao nhiêu?
A. 60
B. 70
C. 40
D. 50
Ngũ thập nhi tri thiên mệnh: biết mệnh trời, hiểu biết vạn vật, biết sức mình, sức người

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: