logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ?

A. 8/3

B. 27/7

C. 26/3

D. 22/12

2. Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ?

A. 2/9

B. 3/2

C. 2/3

D. 9/3

3. Bài kiểm tra IQ hoàn thiện đầu tiên trên thế giới do ai phát triển?

A. Alfred Binet

B. Lewis Terman

C. David Wechsler

D. William Stern

4. Chỉ số IQ của 1 đứa bé được nhận làm con nuôi có thể dự đoán được dựa vào?

A. Tổ tiên

B. Bố mẹ ruột

C. Bố mẹ nuôi

D. Ông bà

5. Yếu tố di truyền quyết định khoảng bao nhiêu phần trăm sự thông minh?

A. 0%

B. 50%

C. 90%

D. 100%

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: