Đăng Nhập
Máy bay thường thả khói trắng là do đâu?
A. Bay qua biển
B. Bay qua mưa
C. Ngưng tụ hơi nước
D. Bay qua mây
Ở Hà Nội, con đường nào sau đây đã lập kỷ lục Guinness?
A. Con đường hoa
B. Con đường kỷ vật
C. Con đường gốm sứ
D. Con đường cổ
Đâu là một trong những bài thơ cua Trần Đăng Khoa?
A. Mẹ ngoài vườn
B. Mẹ đi lấy chồng
C. Mẹ đi chợ
D. Mẹ ốm
Fluor có tác dụng gì?
A. Chống đau mắt
B. Chống sâu răng
C. Chống ho
D. Chống đau bụng
Đấu tranh chống các hoạt động tình báo, gián điệp của đối phương gọi là?
A. Phản động
B. Phản kích
C. Phán gián
D. Phản công

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: