Đăng Nhập
Hồ Lục Thủy là tên gọi khác của hồ nào?
A. Hồ Tây
B. Hồ Hoàn Kiếm
C. Hồ Ba bể
D. Hồ Linh Đàm
Hay
Vitamin B2 có tên gọi khác là gì?
A. Thiamine
B. Riboflavin
C. Acid pantotenic
D. Tocopherol
Đâu là một loại hình làng mạc của cư dân sống trên sông nước lấy nghề chài lưới mưu sinh?
A. Cửu vạn
B. Vạn chài
C. Vạn xuân
D. Xóm chồ
"Thiên Thọ lăng" là nơi an nghỉ của vị vua Triều Nguyễn nào ?
A. Minh Mạng
B. Tự Đức
C. Khải Định
D. Gia Long
"Hiếu lăng" là nơi an nghỉ của vị vua Triều Nguyễn nào?
A. Thiệu Trị
B. Tự Đức
C. Minh Mạng
D. Khải Định

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: