logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đòn bẩy không áp dụng được trong vật nào dưới đây?

A. Kim đồng hồ

B. Cân đòn

C. Xẻng xúc đất

D. Kéo cắt kim loại

2. Lực kéo vật lên trực tiếp sẽ thế nào so với lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc động?

A. Bằng

B. Ít nhất bằng

C. Nhỏ hơn

D. Lớn hơn

3. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?

A. Ròng rọc cố định

B. Đòn bẩy

C. Mặt phẳng nghiên

D. Đòn bẩy và mặt phẳng nghiên

4. Lực kéo vật trực tiếp lên như thế nào so với lực kéo vạt bằng ròng rọc cố định?

A. Nhỏ hơn

B. Lớn hơn

C. Bằng

D. Ít nhất bằng

5. Đo thể tích của vật rắn không thấm nước có hình dạng bất kì, ta dùng dụng cụ nào?

A. Bình chứa

B. Cân Rôbecvan

C. Thước dây

D. Bình chia độ, bình tràn

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: