Đăng Nhập
Cầu thủ bóng đá nào đang giử kỷ lục khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất trong sự nghiệp của mình?
A. David Seaman
B. David Backham
C. Frank Lampard
D. Peter Shitton
Peter Shitton là một thủ môn chơi nhiều nhất cho đội tuyển Anh. Với 125 trận đấu cho đội tuyển
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Con ... xéo lắm cũng quần"?
A. Bọ cạp
B. Rắn
C. Sư tử
D. Giun
Từ "tôi" tong câu "Thép đả tôi thế đấy" là loại từ gì?
A. Tính từ
B. Danh từ
C. Đại từ
D. Động từ
Tập thơ đầu tiên của nhà thơ Tố Hữu có tên là gì?
A. Từ khi
B. Từ đây
C. Từ đó
D. Từ ấy
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Sác Suất
B. Sác Xuất
C. Xác Xuất
D. Xác suất

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: