logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Vũ khí nào không phải là loại chống tăng?

A. B41

B. B40

C. Bazoka

D. Kachiusa

Là một hệ thống tên lửa

2. Vũ khí chống tăng "Bom ba càng" có nguồn gốc từ nước nào?

A. Liên xô

B. Việt Nam

C. Mỹ

D. Nhật

được biết đến ở Việt Nam khi quân Nhật tiến vào Đông Dương thuộc Pháp.

3. Bom khinh khí thường được gọi là Bom gì?

A. Bom A

B. Bom H

C. Bom G

D. Bom V

hay còn gọi là bom nhiệt hạch

4. Đâu là tên một truyện cổ tích Việt Nam?

A. Cây tre 0 đốt

B. Cây tre 10 đốt

C. Cây tre 100 đốt

D. Cây tre 1000 đốt

5. Môn học nào sau đây hiện không có trong kỳ thi đại học?

A. Lịch sử

B. Địa lý

C. Tin học

D. Sinh học

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: