Đăng Nhập
Vũ khí nào không phải là loại chống tăng?
A. B41
B. B40
C. Bazoka
D. Kachiusa
Là một hệ thống tên lửa
Vũ khí chống tăng "Bom ba càng" có nguồn gốc từ nước nào?
A. Liên xô
B. Việt Nam
C. Mỹ
D. Nhật
được biết đến ở Việt Nam khi quân Nhật tiến vào Đông Dương thuộc Pháp.
Bom khinh khí thường được gọi là Bom gì?
A. Bom A
B. Bom H
C. Bom G
D. Bom V
hay còn gọi là bom nhiệt hạch
Đâu là tên một truyện cổ tích Việt Nam?
A. Cây tre 0 đốt
B. Cây tre 10 đốt
C. Cây tre 100 đốt
D. Cây tre 1000 đốt
Môn học nào sau đây hiện không có trong kỳ thi đại học?
A. Lịch sử
B. Địa lý
C. Tin học
D. Sinh học

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: