logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Heraclit coi cái gì là yếu tố đầu tiên của nguồn gốc loài người?

A. Nước

B. Lữa

C. Đất

D. Vũ trụ

2. Chân đà điểu có bao nhiêu móng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

3. Quốc hiệu Đại Việt chính thức bắt đầu từ năm nào nào?

A. 1053

B. 1054

C. 1055

D. 1056

4. Tôn giáo có nhiều tín đồ nhất trên thế giới?

A. Phật giáo

B. Thiên Chúa Giáo

C. Hindu giáo

D. Hồi giáo

5. Sao Hôm hoặc sao Mai là tên gọi dân gian của hành tinh nào?

A. Sao Hỏa

B. Sao Thủy

C. Sao Kim

D. Sao Thổ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: