Đăng Nhập
Trong toán học, đẳng thức là hệ thống 2 số hoặc hai biểu thức đại số liên kết với nhau bởi dấu gì?
A. Dấu +
B. Dấu =
C. Dấu ^
D. Dấu *
Hai anh em nhà Lumiere người Pháp lần đầu tiên công khai kỹ thuật chiếu phim vào năm nào?
A. 1985
B. 1986
C. 1895
D. 1896
Thuốc súng do quốc gia nào phát minh lần đầu tiên?
A. Nhật Bản
B. Mỹ
C. Liên Xô
D. Trung Quốc
Trung tâm chế tạo pháo hoa của châu Âu vào khoảng thế kỉ XV là ở đâu?
A. Florencia (Italia)
B. Berlin (Đức)
C. Paris (Pháp)
D. Luân Đôn (Anh)
Vậ thể không phát sáng và quay quanh một ngôi sao khác gọi là gì?
A. Ngân hàng
B. Sao chổi
C. Hành tinh
D. Thiên hà

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: