Đăng Nhập
'Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. An Thuyên
B. Hoàng Hiệp
C. Hoàng Việt
D. Trần Kiết Tường
'Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Huy Thục
B. Hoàng Việt
C. Hoàng Hiệp
D. Trần Kiết Tường
'Việt Nam quê hương tôi' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Hoàng Việt
B. Phạm Minh Tuấn
C. Phan Huỳnh Điểu
D. Đỗ Nhuận
Bài hát "Bác Hồ một tình yêu bao la" là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Thuận Yến
B. Phan Nhân
C. Huy Du
D. Huy Thục
'Hành khúc thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Văn Dung
B. Văn Cao
C. Huy Thục
D. Thuận Yến

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: