Đăng Nhập
'Krona' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào sau đây?
A. Thụy Sỉ
B. Thụy Điển
C. Hà Lan
D. Phần Lan
'Ruble' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào sau đây?
A. Đức
B. Anh
C. Pháp
D. Nga
'Tân Đài tệ' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào sau đây?
A. Macao
B. Hồng Kông
C. Đài Loan
D. Trung Quốc
'Tugrug' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào sau đây?
A. Nga
B. Mông Cổ
C. Hàn Quốc
D. Pakistan
'Won' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào sau đây?
A. Trung Quốc
B. Triều Tiên
C. Nhật Bản
D. Ấn Độ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122388
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: