Đăng Nhập
Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ của quốc gia Monaco
A. Ba Lan
B. Rumania
C. Indonesia
D. Trung Quốc
Tôn giáo nào xuất hiện muộn nhất trong các tôn giáo sau?
A. Do Thái giáo
B. Hồi giáo
C. Ấn Độ giáo
D. Phật giáo
Theo Sách Kỷ lục Guinness Lễ hội Canaval tổ chức lớn nhất tại quốc gia nào?
A. Mexico
B. Brazil
C. Argentina
D. Chile
Theo Sách Kỷ lục Guinness thì Carnival ở Rio de Janeiro là carnival lớn nhất và là lễ hội nổi tiếng nhất thế giới.
Hành tinh nào có nhiệt độ trung bình cao nhất trong hệ mặt trời?
A. Sao Thủy
B. Sao Kim
C. Sao Thiên Vương
D. Sao Diêm Vương
Biệt danh Elephants là của đội bóng châu Phi nào?
A. Angola
B. Bờ Biển Ngà
C. Senegal
D. Nam Phi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: