Đăng Nhập
Sự biến dạng của xương sống lưng làm cho lồi ra gọi là gì?
A. Lặc
B. Gù
C. Khom
D. Cong
Một dụng cụ bằng tre nứa được đeo trên lưng để vận chuyển?
A. Túi
B. Gùi
C. Bao
D. Sắc
Chính phủ Hà Lan đóng ở đâu?
A. Amsterdam
B. Rotterdam
C. Eindhoven
D. La Haye
Dân tộc Hà Nhì có truyền thống nhuộm răng màu gì cho cả nam và nữ?
A. Màu đen
B. Màu vàng
C. Màu đỏ
D. Màu bạc
Các quân nhân có quân hàm: hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ gọi chung là gì?
A. Sĩ quan
B. Lính mới
C. Binh nhất
D. Hạ sĩ quan

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: