Đăng Nhập
Ngày 04 tháng 08 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Burkina Faso
B. Brunei
C. Burundi
D. Bulgaria
Hai yếu tố chính là mặt nạ và khiêu vũ, chìa khóa của văn hóa Burkina Faso. Những mặt nạ được dùng trong nghi lễ hy sinh tới những vị thần và tinh thần hồn nhiên và vui vẻ trong làng, thể hiện sự ao ước của nông dân bởi lời nguyện cầu nơi chốn thiêng liêng.
Ngày 01 tháng 07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Brazil
B. Burkina Faso
C. Brunei
D. Burundi
Ngày 09 tháng 11 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Cameroon
B. Campuchia
C. Canada
D. Cape Verd
Ngày 20 tháng 05 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Campuchia
B. Canada
C. Cape Verd
D. Cameroon
Ngày 01 tháng 07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Canada
B. Cambodia
C. Chile
D. Cameroon

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: