Đăng Nhập
Cây mạ được gọi là cây gi?
A. Cây ngô con
B. Cây lúa non
C. Mầm khoai lang
D. Cây sắn
Đâu không phải là hảng điện thoại?
A. Samsung
B. Nokia
C. Toyota
D. Sonyericsson
Vị anh hùng nào đã dùng biệt tài bơi lặn để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông?
A. Thánh Gióng
B. Yết Kiêu
C. Kim Đồng
D. Trần Quốc Toản
Để tránh rủi ro như bị chuột rút, bạn nên làm gì trước khi bơi?
A. Khởi động
B. Ăn thật no
C. Uống nhiều nước
D. Cả 3.
Trong các danh từ sau, danh từ nào không phải là một kiểu bơi?
A. Bơi Bướm
B. Bơi Ếch
C. Bơi Chó
D. Bơi Lợn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: