Đăng Nhập
Đâu là một hiện tường quang học quan sát được khi có ánh sáng mặt trời chiếu trong lúc có mưa ở phía đối diện?
A. Cầu vồng
B. Cầu tự
C. Cầu truyền hình
D. Cầu phong
Cây bơ có nguồn gốc từ Châu lục nào?
A. Úc
B. Mỹ
C. Á
D. Phi
Một đền thờ nhỏ ở ngoài sân gọi là gì?
A. Miếu
B. Am
C. Đình
D. Trang
Một kiểu tóc hớt thật ngắn gọi là gì?
A. Lê thê
B. Mon tê
C. Bê đê
D. Ca rê
Khi người Huế nói "Tra" có nghĩa là gì?
A. Trẻ
B. Già
C. Thích
D. Xấu hổ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: