logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đa số các dân tộc cư Hoàng Liên Sơn sống tập trung thành:

A. làng

B. buôn

C. ấp

D. bản

2. Tên một loại trang phục quấn kín ống chân?

A. Xà lim

B. Xà xẻo

C. Xà cạp

D. Xà xích

3. Đâu là trang phục truyền thống của người Ấn Độ?

A. Saree

B. Kimono

C. Hanbok

D. Kebaya

4. Đâu là tên một loài thực vật?

A. Bô bô

B. Bồ bồ

C. Bô lô

D. Xô bồ

Cây thân cỏ thuộc họ hoa mỗm chó, hoa tụ hình cầu, là thơm dùng làm thuốc

5. Từ nào sau đây không phải là từ tượng thanh?

A. Bồm bộp

B. Lốp đốp

C. Bôm bốp

D. Bồn chồn

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: