Đăng Nhập
Khối hiệp ước Warszava lấy tên thủ đô của nước nào?
A. Tiệp khắc
B. Ba Lan
C. Áo
D. Bê la rus
Giải bóng chuyền cup VTV Bình Điền 2012 được tổ chức tại tỉnh nào?
A. Bình Dương
B. Đà Nẵng
C. Vũng Tàu
D. Hậu Giang
Lớp khí bao xung quanh trái đất được gọi là gì?
A. Khí oxy
B. Khí cacbon
C. Khí nitơ
D. Khí quyển
"Ngồi tựa mạn thuyền" là bài hát thuộc thể loại dân ca nào?
A. Quan Họ
B. Ca trù
C. Xẩm
D. Lý
Pho nào không có trong loại hình nghệ thuật dân gian bài chòi?
A. Pho Văn
B. Pho Võ
C. Pho vạn
D. Pho sách

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: