Đăng Nhập
Quốc gia nào không thuộc bán đảo Đông Dương?
A. Lào
B. Thái Lan
C. Campuchia
D. Việt Nam
Tập đoàn nào không kinh doanh Điện Thoại Di Động?
A. Motorola
B. Siemen
C. Toyota
D. Sony
Chiến dịch giải phóng Sài Gòn 1975 mang tên gì?
A. 30/4
B. Hồ Chí Minh
C. Mùa xuân vàng
D. Gia Định
Chùa một cột được xây dựng dưới thời nào?
A. Lý
B. Trần
C. Nguyễn
D. Lê
Năm 939 trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh tan quân giặc nào?
A. Nguyên Mông
B. Thanh
C. Minh
D. Nam Hán

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: