Đăng Nhập
Sông nào có lưu vực lớn nhất thế giới?
A. Nile
B. Amazon
C. Hoàng Hà
D. Me kong
Kim loại nào sau đây từng được mệnh danh là "con quỷ đồng"?
A. Ti tan
B. Ni ken
C. Thiết
D. Nhôm
Vì không sợ quỷ nên ông vẫn lấy được kim loại từ “con quỷ đồng” ấy, nhưng không phải là đồng mà là một nguyên tố mới nào đó được ông gọi là niken.
Nhà văn Andersen là người nước nào?
A. Nga
B. Anh
C. Ý
D. Đan Mạch
Người ta thưởng bỏ bộ phận nào của cá do nó có vị đắng?
A. Vảy
B. Vây
C. Mật
D. Mang
Dân gian có câu "Sẩy chân con hơn sẩy..."?
A. Tay
B. Mắt
C. Mủi
D. Miệng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: