logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Ba Vua" Trong câu ca dao "Một nhà sinh đặng 3 vua/ Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài" nói về triều đại nào trong lịch sử?

A. Lý

B. Trần

C. Lê

D. Nguyễn

2. Đâu là liên hoan phim lâu đời nhất thế giới?

A. LHP Cannes

B. LHP Venezia

C. LHP Berlin

D. LHP Moskva

3. Giải thưởng Đào Tấn là giải thưởng trong lĩnh vực gì?

A. Hội Họa

B. Văn Hóa dân tộc

C. Công nghệ thông tin

D. Khảo cổ học

4. Từ nào sau đây không miêu tả độ cao?

A. Ngây ngất

B. Ngất ngưỡng

C. Chót vót

D. Vời vợi

5. Thác Thần Tiên, Thác nước tự nhiên cao nhất thế giới nằm ở đâu?

A. Bolivia

B. Venezuela

C. Argentina

D. Peru

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: