Đăng Nhập
Sông Nhật Lệ thuộc địa phận tỉnh nào?
A. Thái Bình
B. Quảng Bình
C. Bình Định
D. Cà Mau
Cái nào không phải là 1 loại mạng ĐTDĐ?
A. CDMA
B. ERP
C. GSM
D. D-AMPS
Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia?
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
Jackie Chan là tên tiếng Anh của diễn viên điện ảnh nào?
A. Lý Tiểu Long
B. Thành Long
C. Thích Tiểu Long
D. Châu Tinh Trì
Tiếng Anh và tiếng Pháp có nguồn gốc từ?
A. tiếng Đức
B. tiếng Hy Lạp
C. tiếng Tây Ban Nha
D. tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh là một thứ tiếng thuộc nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ German trong hệ Ấn-Âu)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: