logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Dây thìa canh" dùng để chữa bệnh gì?

A. Gút

B. Mỡ máu cao

C. Tiểu đường

D. Sỏi thận

Còn gọi là dây muối, có tác dụng làm mất vi đường

2. Đâu là tên một loại cây?

A. E lệ

B. Thẹn thùng

C. Ngượng ngập

D. Xấu hổ

3. Cái sào thường làm từ vật liệu gì?

A. Nhựa

B. Tre

C. Sắc

D. Giấy

4. Từ nào viết đúng chính tả?

A. Rụt dè

B. Rụt rè

C. Dụt dè

D. Dụt rè

5. Dân gian có câu "Trăng quầng thì hạn trăng tán thì..." gì?

A. mưa

B. gió

C. nắng

D. không nắng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: