logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ba khía là đặc sản của vùng đất nào?

A. Cà Mâu

B. Bình Dương

C. Bình Phước

D. Ninh Thuận

2. Nhà văn nào là tác giả cuốn hồi ký "Những ngày thơ ấu"?

A. Phùng Quán

B. Nguyên Hồng

C. Vỏ Quảng

D. Tô Hoài

3. Định lý Vi-ét được áp dụng trong lĩnh vực nào?

A. Vật Lý

B. Toán Học

C. Sinh Học

D. Hóa Học

Định lý Vi-ét, do nhà toán học Pháp François Viète tìm ra, nêu lên mối quan hệ giữa các nghiệm của một phương trình đa thức (trong trường số phức) và các hệ số của nó.

4. Có câu "Ăn nhạt mới biết thương ..."?

A. Mẹ

B. Mèo

C. Con

D. Trâu

5. Từ nào sau đây là động từ?

A. Bóng

B. Sân

C. Lưới

D. Vợt

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: