Đăng Nhập
Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào dùng để quản lý tập tin và thư mục?
A. Norton Antivirus
B. Total Commander
C. Autocad
D. Corel
Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào dùng để thiết kế các bản vẽ?
A. Corel
B. Autocad
C. Photoshop
D. Adobe Reader
Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào dùng để đọc các file điện tử PDF?
A. Adobe Photoshop
B. Adobe Reader
C. Autocad
D. Kingsoft Writer
Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào là phần mềm soạn thảo văn bản?
A. Microsoft Paint
B. Kingsoft Writer
C. Microsoft Excel
D. Adobe Reader
Trong các game sau đây, game nào là game 'Dò mìn'?
A. Haft life
B. Võ Lâm Truyền kỳ
C. FreeCell
D. Minesweeper

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: