Đăng Nhập
Ai là tác giả của tác phẩm "Hải thượng y tông tâm lĩnh"
A. Tuệ Tỉnh
B. Lê Hửu Trác
C. Chu Văn An
D. Đặng Văn Ngữ
Hồng y đầu tiên của Việt Nam, được phong ngày 24 tháng 5 năm 1976?
A. Trịnh Văn Căn
B. Trịnh Như Khuê
C. Phạm Đình Tụng
D. Nguyễn Văn Thuận
Ai là giám mục đầu tiên Việt Nam được bổ nhiệm ở giáo phận Phát Diệm?
A. Phạm Ngọc Chi
B. Lê Hữu Từ
C. Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn
D. Nguyễn Bá Tòng
Giám đốc đầu tiên của Hãng Phim Truyện Việt Nam (VFS)
A. Phạm Văn Khoa
B. Phạm Tuấn Khánh
C. Hồ Văn Lái
D. Nguyễn Hải Ninh
Đâu là bộ phim đầu tiên của Hãng Phim Truyện Việt Nam (VFS)?
A. Trời sắp mưa
B. Chung một dòng sông
C. Người đẹp Bình Dương
D. Lục Vân Tiên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: