Đăng Nhập
Thành phố có nhiều đền thờ nhất thế giới là thành phố nào?
A. Thimpu (Butan)
B. Pushkar (Ấn Độ)
C. Rangon (Myanmar)
D. Viên Chăn (Lào)
Thành phố yên tỉnh nhất thế giới là thành phố nào?
A. Algie (Algeria)
B. Hà Nội (Việt Nam)
C. Paris (Pháp)
D. Ulan Bato (Mông Cổ)
Đơn vị nào sau đây được dùng để đo tiếng ồn, tiếng động?
A. Deciben
B. Decimet
C. Decagam
D. Không có
Thành phố cao nhất thế giới là thành phố nào trong các thành phố sau đây?
A. Thimpu (Butan)
B. Santiago (Chile)
C. Lapaz (Bolivia)
D. Panama (Panama)
Thành phố có nhiều bia nhất thế giới là thành phố nào?
A. Dublin (Ailen)
B. Luân Đôn (Anh)
C. Paris (Pháp)
D. Stockhom (Thụy Điển)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: