Đăng Nhập
Đường xích đạo không chạy qua quốc gia nào?
A. Uganda
B. Kenya
C. Somalia
D. Zambia
có 14 nước có đường xích đạo đi qua gồm: 1.São Tomé và Príncipe, 2.Gabon, 3.Cộng hòa Congo, 4.Cộng hòa Dân chủ Congo, 5.Uganda, 6.Kenya, 7.Somalia, 8.Maldives, 8.Indonesia, 9.Kiribati, 10.Mỹ, 11.Ecuador, 12.Quần đảo Galapagos, 13.Colombia, 14.Brasil
Đường xích đạo không đi qua quốc gia nào?
A. Brasil
B. Colombia
C. Ecuador
D. Chile
có 14 nước có đường xích đạo đi qua gồm: 1.São Tomé và Príncipe, 2.Gabon, 3.Cộng hòa Congo, 4.Cộng hòa Dân chủ Congo, 5.Uganda, 6.Kenya, 7.Somalia, 8.Maldives, 8.Indonesia, 9.Kiribati, 10.Mỹ, 11.Ecuador, 12.Quần đảo Galapagos, 13.Colombia, 14.Brasil
Đường xích đạo không đi qua quốc gia nào?
A. Maldives
B. Kiribati
C. Srilanca
D. Indonesia
có 14 nước có đường xích đạo đi qua gồm: 1.São Tomé và Príncipe, 2.Gabon, 3.Cộng hòa Congo, 4.Cộng hòa Dân chủ Congo, 5.Uganda, 6.Kenya, 7.Somalia, 8.Maldives, 8.Indonesia, 9.Kiribati, 10.Mỹ, 11.Ecuador, 12.Quần đảo Galapagos, 13.Colombia, 14.Brasil
Đề Thám, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế có họ là gì?
A. Trần
B. Hoàng
C. Trương
D. Nguyễn
Tên thật là Trương Văn Thám tức Đề Thám, Quê Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên di cư lên Bắc Giang
Hoàng hôn trên trái đất dài nhất xãy ra ở đâu?
A. Xích đạo
B. Đông chí tuyến
C. Hạ chí tuyến
D. Vòng Nam cực

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: