Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Ăn cơm thịt gà ngáy .../ Ăn cơm thịt bò lo ngay ngáy"?
A. O o
B. Khò khò
C. Khè khe
D. Khò khè
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Ăn cơm thịt ... ngáy o o/ Ăn cơm thịt bò lo ngay ngáy"?
A. Lợn
B. Trâu
C. Vịt
D. Gà
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Oái oái như phủ ... xin cơm"?
A. Khai phong
B. Thủ tướng
C. Điện Biên
D. Khoái
Đâu là tiếng ếch kêu?
A. Ôi ối
B. Ồm ộp
C. Ồm ồm
D. O o
Đâu không phải là một giác quan của con người?
A. Khứu giác
B. Thị giác
C. Lục giác
D. Xúc giác

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: