Đăng Nhập
Trong bốn nguồn sáng sau đây, nguồn nào không phát ra ánh sáng trắng?
A. Bóng đèn pin
B. Bóng đèn sợi đốt
C. Một đèn LED
D. Một ngôi sao
Để quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật ở vị trí nào?
A. Sát mặt kính
B. Ngoài khoảng tiêu cự
C. Trong khoảng tiêu cự
D. Vị trí nào cũng được
Kính lúp có số bội giác 2,5x thì tiêu cự bằng bao nhiêu?
A. 10 cm
B. 20 cm
C. 500 cm
D. 100 cm
Độ bội giác của một kính lúp là 5x. Tiêu cự của kính có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?
A. 5 m
B. 5 cm
C. 5 mm
D. 5 dm
Một người cận thị, khi không đeo kính có thể nhìn rõ vật xa mắt nhất là 50cm. Người đó phải đeo kính cận có tiêu cự là bao nhiêu?
A. 30cm
B. 40cm
C. 50cm
D. 60cm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: