Đăng Nhập
Loại rau nào sau đây thường để ăn sống?
A. Cần
B. Ngót
C. Bí
D. Xà Lách
Thủ đô của Ba Lan là gì?
A. Vienna
B. Berlin
C. London
D. Warsaw
Đâu là một giống mèo?
A. Tam thể
B. Tam tứ thể
C. Tứ thể
D. Ngũ thể
Bức tranh Mona Lisa của danh họa Leonardo de Vinci vẻ về gì?
A. Một bông hoa
B. Một cánh đồng
C. Một đưa bé
D. Một phụ nữ
Dòng sông Mê Kông chảy qua bao nhiêu nước Châu Á?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: