logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Hành vi nào dưới đây là mê tín dị đoan?

A. Đi lễ nhà thờ

B. Thờ cúng tổ tiên

C. Xin thẻ

D. Thăm cảnh đền, chùa

2. Câu hát 'Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa ....' có trong bài hát nào?

A. Đi cắt lúa

B. Khúc ca bốn mùa

C. Ca-chiu-sa

D. Tiếng ve gọi hè

3. Hai nốt Mi - Đô (Mi là âm dưới, Đô là âm trên) tạo thành quãng mấy?

A. Quãng 4

B. Quãng 5

C. Quãng 6

D. Quãng 7

4. Bài hát 'Đường chúng ta đi' là sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ nào?

A. Hoàng Vân

B. Hoàng Việt

C. Đỗ Nhuận

D. Huy Du

5. Trong các bài hát dưới đây, bài nào thuộc thể loại hành khúc?

A. Tiếng ve gọi hè

B. Đi cắt lúa

C. Tiến quân ca

D. Khúc ca bốn mùa

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: