Đăng Nhập
Tính đến năm 2010, đội tuyển nào lọt vào tốp 4 nhiều lần nhất?
A. Brazil
B. Ý
C. Đức
D. Tây Ban Nha
Tính đến năm 2010, đội tuyển nào thi đấu nhiều trận thuộc World Cup nhất?
A. Đức
B. Brazil
C. Brazil và Đức
D. Ý
Tính đến năm 2010, đội tuyển nào thi đấu ít trận thuộc World Cup nhất?
A. Việt Nam
B. Indonesia
C. Singapore
D. Thái Lan
Tính đến năm 2010, đội tuyển nào thua nhiều trận thuộc World Cup nhất?
A. Mexico
B. El Sanvador
C. Đông Timo
D. New Zealand
Tính đến năm 2010, đội tuyển nào hòa nhiều trận nhất?
A. Đức
B. Ý
C. Đức và Ý
D. Pháp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: