Đăng Nhập
Bài hát nào gắn liền với phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" và được dịch ra 36 thứ tiếng?
A. Tự nguyện
B. Dậy mà đi
C. Lên đàng
D. Sức mạnh toàn dân
Trương Quốc Khánh (10/10/1947 - 23/6/1999) là một nhạc sĩ, nhà báo, nhà biên kịch. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bài hát Tự nguyện được sáng tác trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe. được dịch ra 36 thứ tiếng
Họa sĩ Vicent Van Gogh trong sự nghiệp của mình đã vẽ bao nhiêu loạt tranh khác nhau về hoa hướng dương?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
Tranh thứ nhất được vẽ tại Pari 1877Bức thứ 2 được vẽ 1888 tại Les Tournesols
Đâu là một loại bát to?
A. Mô tô
B. Ô tô
C. Lô tô
D. Cô tô
Đâu không phải là một loại thực phẩm?
A. Gầu
B. Sụn
C. Nấm
D. Thớ
Đâu là loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian của miền Trung nước ta?
A. Hát bài chòi
B. Chèo
C. Cải lương
D. Tuồng
Ngày nay ở Hội An vào các dịp lễ đều có hát bài chòi.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: