Đăng Nhập
"Cánh đồng bất tận" là một tác phẩm nỗi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được chuyển thể thành phim lấy bối cảnh vùng đất nào?
A. Đồng bằng Bắc bộ
B. Tây Nguyên
C. Đồng bằng sông cửu long
D. Miền núi phía Bắc
Bài hát nào sau đây không phải của nhạc sỉ Ngọc Lễ?
A. Xe đạp ơi
B. Cắc tùng cắc tùng
C. Cà phê một mình
D. Xích lô
Xích lô của Võ Thiện Thanh
Nữ tác giả truyện Hary Portter đã ngồi viết câu chuyện này tại quán cà phê ở đâu?
A. Amsterdam
B. Paris
C. Berlin
D. EdinBurgh
Diễn đàn nào được biết đến với tên gọi "Davos của Châu Á"?
A. Diễn đàn khu vực ASEAN
B. Diễn đàn châu Á Bác Ngao
C. Diễn đàn APEC
D. Diễn đàn kinh tế Tg Đông Á
Chu kỳ hoạt động hằng ngày của cơ thể sống gọi là gì?
A. Đồng hồ cát
B. Đồng hồ sinh học
C. Đồng hồ hóa học
D. Đồng hồ điện tử

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: