Đăng Nhập
Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm nào?
A. 1998
B. 1999
C. 2001
D. 2010
Trong các loài chim dưới đây, thức ăn của loài nào chủ yếu là thực vật(hạt)?
A. Họa mi
B. Sơn ca
C. Khướu
D. Chích Chòe
Tranh dân gian hàng trống được thực hiện theo phương thức nào?
A. In
B. vẽ
C. thêu
D. vừa in vừa vẽ
Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Cu Ba bắt đầu từ năm nào?
A. Năm 1950
B. Năm 1953
C. Năm 1955
D. Năm 1959
26/7/1953
Mùa bóng 2005-2006 cựu tuyển thủ bóng đá Lê Huỳnh Đức đã thi đấu cho CLB nào?
A. Bình Định
B. Đà Nẵng
C. Bình Dương
D. Hà Nội ACB

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: