Đăng Nhập
Người ta phân làm bao nhiêu loại "hoàng hôn" (mặt trời lặn)?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Hoàng hôn dân dụng kết thúc khi mặt trời ở dưới đường chân trời 6 độ, hoàng hôn hàng hải 12 độ, hoàng hôn thiên văn 18 độ
Có 3 loại hoàng hôn, "hoàng hôn dân dụng" (mặt trời lặn) kết thúc khi mặt trời lặn cách đường chân trời bao nhiêu độ?
A. 3
B. 6
C. 8
D. 12
Có 3 loại hoàng hôn, "hoàng hôn hàng hải" (mặt trời lặn) kết thúc khi mặt trời lặn cách đường chân trời bao nhiêu độ?
A. 6
B. 12
C. 18
D. 21
Có 3 loại hoàng hôn, "hoàng hôn thiên văn" (mặt trời lặn) kết thúc khi mặt trời lặn cách đường chân trời bao nhiêu độ?
A. 6
B. 9
C. 12
D. 18
Đỉnh núi nào sau đây không thuộc dãy Hoàng Liên Sơn?
A. Phan Xi Păng
B. Tả Giàng Phình
C. Pú Luông
D. Pu Xai Lai Leng
Pu Xai Lai Leng thuộc dãy Trường Sơn ở tỉnh Nghệ An, giáp biên giới với Lào

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: