logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Người ta phân làm bao nhiêu loại "hoàng hôn" (mặt trời lặn)?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hoàng hôn dân dụng kết thúc khi mặt trời ở dưới đường chân trời 6 độ, hoàng hôn hàng hải 12 độ, hoàng hôn thiên văn 18 độ

2. Có 3 loại hoàng hôn, "hoàng hôn dân dụng" (mặt trời lặn) kết thúc khi mặt trời lặn cách đường chân trời bao nhiêu độ?

A. 3

B. 6

C. 8

D. 12

3. Có 3 loại hoàng hôn, "hoàng hôn hàng hải" (mặt trời lặn) kết thúc khi mặt trời lặn cách đường chân trời bao nhiêu độ?

A. 6

B. 12

C. 18

D. 21

4. Có 3 loại hoàng hôn, "hoàng hôn thiên văn" (mặt trời lặn) kết thúc khi mặt trời lặn cách đường chân trời bao nhiêu độ?

A. 6

B. 9

C. 12

D. 18

5. Đỉnh núi nào sau đây không thuộc dãy Hoàng Liên Sơn?

A. Phan Xi Păng

B. Tả Giàng Phình

C. Pú Luông

D. Pu Xai Lai Leng

Pu Xai Lai Leng thuộc dãy Trường Sơn ở tỉnh Nghệ An, giáp biên giới với Lào
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: