Đăng Nhập
"Nhập gia..." thì làm sao?
A. Tùy người
B. Tùy cảnh
C. Tùy tâm
D. Tùy tục
Con gì đứng chầu ở đầu cầu Chùa Cầu(Lai Viễn Kiều) trong khu đô thị cổ Hội An?
A. Hổ
B. Sư tử
C. Khỉ
D. Rồng
Bán đảo nào ở châu Âu không cho phép phụ nữ đặt chân tới, thậm chí, ngay với động vật nơi đây cũng không cho phép sự tồn tại của “phái yếu”.?
A. Bán đảo Scandinavia
B. Bán đảo Balkan
C. Bán đảo Iberia
D. Bán đảo Athos
Quang Tốn - Bạch Trà là cặp vợ chồng nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nào?
A. Cải lương
B. Tuồng
C. Chèo
D. Chầu văn
Đâu là tên một vị quan nổi tiếng thời Tống (Hiện nay có phim nổi tiếng về ông)?
A. Bao bì
B. Bao la
C. Bao dung
D. Bao Chửng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: