logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Khăn piêu" một loại khăn đội đầu của dân tốc nào?

A. Dao

B. Tày

C. Thái

D. H'mông

2. Khăn quàng đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có màu gì?

A. Xanh

B. Vàng

C. Trắng

D. Đỏ

3. Khăn quàng của đôi viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có hình gì?

A. Vuông

B. Chữ nhật

C. Tròn

D. Tam giác

4. Đường ống dẫn khí từ mõ dầu vào bỡ đầu tiên là của mõ dầu nào?

A. Rồng

B. Sư tử vàng

C. Bạch hổ

D. Sư tử trắng

5. Đến năm 2012, mỏ dầu lớn nhất được phát hiện trên thềm lục địa của Việt Nam là mỏ nào?

A. Rồng vàng

B. Sư tử vàng

C. Bạch hổ

D. Rạng đông

có trữ lượng khoảng 120 - 150 triệu tấn dầu, mỏ Bạch Hổ là mỏ dầu lớn nhất Việt Nam hiện nay.
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: