Đăng Nhập
"Khăn piêu" một loại khăn đội đầu của dân tốc nào?
A. Dao
B. Tày
C. Thái
D. H'mông
Khăn quàng đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có màu gì?
A. Xanh
B. Vàng
C. Trắng
D. Đỏ
Khăn quàng của đôi viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có hình gì?
A. Vuông
B. Chữ nhật
C. Tròn
D. Tam giác
Đường ống dẫn khí từ mõ dầu vào bỡ đầu tiên là của mõ dầu nào?
A. Rồng
B. Sư tử vàng
C. Bạch hổ
D. Sư tử trắng
Đến năm 2012, mỏ dầu lớn nhất được phát hiện trên thềm lục địa của Việt Nam là mỏ nào?
A. Rồng vàng
B. Sư tử vàng
C. Bạch hổ
D. Rạng đông
có trữ lượng khoảng 120 - 150 triệu tấn dầu, mỏ Bạch Hổ là mỏ dầu lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: