Đăng Nhập
Trong soạn thảo với Word, để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ta chọn tổ hợp phím nào sau đây?
A. Ctrl + Shift + D
B. Ctrl + Shift + W
C. Ctrl + Shift + A
D. Ctrl + Shift + K
Khi mất điện, thông tin lưu trữ trong các thành phần nào sau đây bị mất?
A. Đĩa cứng
B. ROM
C. RAM
D. CPU
"Mộc tồn" trong truyện dân gian là món ăn nào?
A. Thịt gà
B. Thịt ếch
C. Thịt bò
D. Thịt chó
Vĩ tuyến thứ mấy được Hiệp định Geneve năm 1954 lấy làm ranh giới tạm thời chia hai miền Nam - Bắc Việt Nam?
A. Vĩ tuyến 13
B. Vĩ tuyến 15
C. Vĩ tuyến 17
D. Vĩ tuyến 19
Alexandros Đại đế, một trong những vị vua vĩ đại qua mọi thời đại là người gốc nào?
A. Hy Lạp
B. La Mã
C. Thổ Nhĩ Kỳ
D. Macedonia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: