Đăng Nhập
Nghệ sĩ nhân dân nào là người đầu tiên thể hiện thành công bản "Tình Ca" của nhạc sĩ Hoàng Việt?
A. Trần Khánh
B. Quốc Hương
C. Quý Dương
D. Quang Thọ
Được nghệ sĩ Quốc Hương trình bày 1967 tại Hà Nội
Đâu là tên một môn thể thao?
A. Cầu mưa
B. Cầu gió
C. Cầu mây
D. Cầu nắng
Từ nào sau đây chỉ tên một loại quạt?
A. Con ếch
B. Con công
C. Con cóc
D. Con quạ
Tên một bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là?
A. 12A 1H
B. 12A 2H
C. 12A 3H
D. 12A 4H
Ai đã vào vai nhân vật nam chính trong bộ phim "The king's speech"?
A. Colin Firth
B. Tom Cruise
C. Harison Ford
D. Hugh Jackman

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: