Đăng Nhập
Món bún bung của miền Bắc không thể thiếu gia vị nào sau đây?
A. Hồi
B. Nghệ
C. Thảo quả
D. Sả
Câu đầu tiên trong bài hát "Ôi quê tôi" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn là gì?
A. Quê nhà tôi ơi
B. Trong giấc mơ của tôi
C. Đi bên em
D. Ôi quê tôi
Có câu "Ăn thủng nồi trôi ..." gì?
A. Bát
B. Mâm
C. Rế
D. Chảo
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Ai lên xứ ... cùng anh, Bõ công bác mẹ sinh thành ra anh"?
A. Lạng
B. Huế
C. Hoa đào
D. Thần tiên
Có câu "Đói ăn vụng, túng làm ... " gì?
A. Luật
B. Liều
C. Luôn
D. Lành

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: