Đăng Nhập
NSND Xuân Hợi nổi tiếng trong loại hình nghệ thuật nào?
A. Chèo
B. Xẩm
C. Cải Lương
D. Tuồng
Truyền thuyết "Chín chúa tranh vua" nói về thời kỳ của triều đại nào?
A. Hùng Vương
B. Thục Phán - An Dương Vương
C. Nam - Bắc Triều
D. Vua Lê - Chúa Trịnh
Đâu là một giải thưởng điện ảnh?
A. Mâm cơm vàng
B. Mâm xôi vàng
C. Mâm cổ đầy
D. Quả chuối vàng
Linh vật thế vận hội Olympic năm 2016 mang hình ảnh con vật gì?
A. Dê
B. Ngựa
C. Chó
D. Mèo
Tục căng môi bằng đĩa là của thổ dân đất nước nào?
A. Ethiopia
B. Sudan
C. Palestine
D. Ai Cập

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: