logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào sau đây chỉ tên một bộ phận của khung dệt truyền thống

A. Con diều

B. Con kiến

C. Còn chuột

D. Con thoi

2. Đâu là tên một bộ phim Việt Nam?

A. Để mai tính

B. Để rồi tính

C. Để đó tính

D. Để sau tính

3. Cuộc thi hoa hậu Việt Nam được tổ chức bao nhiêu năm một lần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. Đâu không phải là một loài thực vật thân cỏ?

A. Lúa

B. Mía

C. Dứa

D. Sung

5. Chủng tộc Negroid có màu da gì?

A. Vàng

B. Đen

C. Trắng

D. Đỏ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: