logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống:

A. N, P, K, Ca

B. C. H, O, N, Cu, Zn

C. C. H, O, N

D. C. H, O, N, N, P, K, Mg

2. Khủng long bạo chúa có biệt hiệu là?

A. Sát thủ khổng lồ

B. King

C. T-rex

D. Quái vật cổ đại

3. Bạn có biết tốc độ bay của muỗi là bao nhiêu?

A. 0.5km đến 1km

B. 1.5km đến 2.5km

C. 2.5km đến 3.5km

D. 2.5km đến 3.5km

4. Loại hạt nào có khả năng tồn tại lâu nhất?

A. Hạt ngô

B. Hạt ổi

C. Hạt tiêu

D. Hạt hoa súng

5. Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là:

A. Sinh vật cổ

B. Sinh vật nguyên thủy

C. Hóa thạch

D. Cổ sinh vật học

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: