Đăng Nhập
'114' là số điện thoại khẩn cấp gọi đến bộ phận nào?
A. Gọi công an
B. Gọi tổng đài
C. Gọi cứu hỏa
D. Gọi cứu thương
'115' là số điện thoại khẩn cấp gọi đến bộ phận nào?
A. Gọi tổng đài
B. Gọi cứu thương
C. Gọi cứu hỏa
D. Gọi công an
Tổng đài giải đáp thông tin có số điện thoại là mấy?
A. 113
B. 114
C. 115
D. 1080
Tổng đài chăm sóc khách hàng của mạng di động Mobiphone là số nào?
A. 18001090
B. 18001091
C. 18001098
D. 1800095
Tổng đài chăm sóc khách hàng của mạng di động Vinaphone là số nào?
A. 1800095
B. 18001091
C. 18001090
D. 18001098

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: