logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. '114' là số điện thoại khẩn cấp gọi đến bộ phận nào?

A. Gọi công an

B. Gọi tổng đài

C. Gọi cứu hỏa

D. Gọi cứu thương

2. '115' là số điện thoại khẩn cấp gọi đến bộ phận nào?

A. Gọi tổng đài

B. Gọi cứu thương

C. Gọi cứu hỏa

D. Gọi công an

3. Tổng đài giải đáp thông tin có số điện thoại là mấy?

A. 113

B. 114

C. 115

D. 1080

4. Tổng đài chăm sóc khách hàng của mạng di động Mobiphone là số nào?

A. 18001090

B. 18001091

C. 18001098

D. 1800095

5. Tổng đài chăm sóc khách hàng của mạng di động Vinaphone là số nào?

A. 1800095

B. 18001091

C. 18001090

D. 18001098

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: