logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Hiện tượng nào chứng tỏ rằng ánh sáng có tính chất sóng?

A. Tán sắc

B. Giao thoa

C. Đảo sắc

D. Vạch quang phổ

2. Tỉnh nào sau đây chỉ giáp với biển và không có biên giới?

A. Quảng Trị

B. Quảng Bình

C. Quảng Nam

D. Quãng Ngãi

3. Firefox là tên gọi của cái gì trong thế giới Công nghệ thông tin?

A. Game

B. Trình duyệt Web

C. NN Lập trình

D. Máy In

4. Điền giới từ thích hợp: "The girl I don't love is very kind ........ me"?

A. with

B. of

C. for

D. to

5. Hành tinh lớn thứ 3 trong hệ mặt trời?

A. Sao thổ

B. Sao thiên vương

C. Sao Hải vương

D. Trái đất

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: