logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày 25 tháng 05 là quốc khánh của quốc gia nào?

A. Angola

B. Autralia

C. Áo

D. Argentina

2. Ngày 26 tháng 01 là quốc khánh của quốc gia nào?

A. Australia

B. Áo

C. Argentina

D. Angola

3. Ngày 26 tháng 10 là quốc khánh của quốc gia nào?

A. Áo

B. Australia

C. Albania

D. Andorra

4. Ngày 16 tháng 12 là quốc khánh của quốc gia nào?

A. Bahamas

B. Bahrain

C. Barbados

D. Benin

5. Ngày 10 tháng 07 là quốc khánh của quốc gia nào?

A. Bahrain

B. Bangladesh

C. Bahamas

D. Bhutan

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: