Đăng Nhập
Cơ quan "Hậu môn" ở người thuộc hệ nào?
A. Bài tiết
B. Tiêu hóa
C. Sinh dục
D. Bảo vệ
Cơ quan 'thận" ở người thuộc hệ nào?
A. Tuần hoàn
B. Bài tiết
C. Tiêu hóa
D. Sinh dục
Chất nhiễm sắc thể (ADN) nằm ở đâu của tế bào?
A. Ri bo xôm
B. Lạp thể
C. Nhân
D. Trung thể
Cơ thể người có mấy hệ cơ quan chủ yếu?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
Hệ hô hấp, Hệ tuần hoàn, Hệ bài tiết, Hệ vận động, Hệ tiêu hóa, Hệ sinh dục, Hệ thần kinh, Hệ nội tiết,
Trong các loại thực vật sau loại nào tiến hóa hơn nhất?
A. Tảo
B. Dương xỉ
C. Dừa
D. Thông
Thông thuộc loài quả hạt trần, còn dừa là quả hạch

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: