Đăng Nhập
Trong bài hát "Con cá vàng" của Hà Hải, con cá bắt con gì?
A. Lăng quăn
B. Bọ gậy
C. Nòng Nọc
D. Muỗi
Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nướcNgoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăngHai vây xinh xinh, sao mà bơi nhanh thếCá vàng bắt bò gậy nên đuổi theo rất nhanhCá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.
Trong bài hát "Bắc Kim Thang", con gì đánh trống thổi kèn?
A. Ếch
B. Le le
C. Bìm bịp
D. Chích chòe
Đâu là tên một bài Lý?
A. Lý cây ổi
B. Lý cây chanh
C. Lý Cây mận
D. Lý cây lựu
Đâu là tên một bài Lý?
A. Lý con rắn lục
B. Lý con rắn mối
C. Lý con rắn nước
D. Lý con rắn roi
Các kỳ thi Nho học ở Việt Nam chấm dứt vào đời vu nào?
A. Khải Định
B. Minh Mạng
C. Gia Long
D. Tự Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: